Silážne plachty na mieru

Silážne plachty majú hlavné využitie na zakrývanie siláže určenej tak na kŕmenie dobytku ako aj na ďalšie spracovanie v bioplynovej stanici.

 

V našej ponuke sú 4 druhy silážnych fólií a jeden druh podkladovej vrstvy. Podkladová vrstva sa dáva aby si znížilo množstvo nepoužiteľnej siláže.