Silážne plachty

Zakrývanie silážnych jám

Naša firma sa od svojho založenia zaoberala hlavne výrobou silážnych plachiet pre zakrývanie silážnych jám. V počiatkoch bol sortiment fólii pomerne obmedzený ale s nadväzovaním nových kontaktov sa rozširoval aj sortiment. V súčastnosti máme v ponuke 4 hrúbky čiernej fólie, jeden typ bielej fólie a jeden typ tzv. zateplovacej fólie.