Informácia a inštrukcia k PE fólii "AGROFÓLIA"

Agrofólia je špeciálna fólia určená najmä pre poľnohospodárstvo na budovanie fóliovníkov. Je vyrobená z vysokohodnotných surovín. Agrofólia sa vyrába v tejto kvalite:

Mechanické vlastnosti:

- pevnosť v ťahu minimálne 14 MPa
- ťažnosť minimálne 400 %

Rozmery:

- šírka 6000 +/- 45 mm (po rozložení)
- hrúbka 0,17 +/- 0,03mm

Fólia je stabilizovaná proti UV žiareniu. Kvalita fólie je definovaná technickými podmienkami výrobcu STN 646015.
Dvojsezónna predĺžená životnosť fólie sa dosiahne za predpokladu dodržania podmienok aplikácie:

- fólia môže byť natiahnutá iba na staticky pevnej konštrukcií
- fólia musí byť dobre zafixovaná a dostatočne napnutá, aby pevne dosadala na konštrukciu
- všetky časti konštrukcie prichádzajúce do priameho styku s fóliou musia byť opatrené vhodnou ochranou

Najvhodnejší spôsob ochrany fólie pred vplyvom konštrukcie je :
- PE ochranný profil nasadený na konštrukciu
- konštrukcia vyrobená z rúrok opláštených plastom

Za náhradný spôsob ochrany možno považovať:
- bandáž konštrukcie PE fóliou
- bandáž textilným odpadom